Автоматизация мягкого звука «Зь»

Речевой материал для самостоятельной работы по автоматизации мягкого звука «Зь» в слогах, в словах, в чистоговорках и в предложениях. От простого к сложному.

Автоматизация звука «Зь» в слогах

Произносим слоги, следим за правильным произношением мягкого звука «Зь».

Задание 1

 • Зя — зя — зя, Зя — зя — зя.
 • Зё — зё — зё, Зё — зё — зё.
 • Зю — зю — зю, Зю — зю — зю.
 • Зи — зи — зи, Зи — зи — зи.
 • Зе — зе — зе, Зе — зе — зе.

Задание 2

 • Зя — зё — зю, Зя — зё — зю.
 • Зи — зе — зя, Зи — зе — зя.
 • Зё — зи — зе, Зё — зи — зе.
 • Зю — зя — зё, Зя — зё — зю.
 • Зе — зю — зи, Зе — зю — зи.

Автоматизация звука «Зь» в словах

Произносим слова, следим за правильным произношением мягкого звука «Зь».

Задание 1

 • Озя́б, зябь, зя́блик, нельзя́, хозя́ин, изя́щный, грозя́т, взять, во́зят, ла́зят, изю́м.
 • Зи́на, рези́на, низи́на, зи́мний, ози́мая, бензи́н, магази́н, вози́ть, грузи́ть, зима́, ла́зить, Ту́зик, диви́зия, бузина́, зи­мова́ть, моро́зить, корзи́на, Мурзилка.

Задание 2

 • Озёра, зёрна, козёл, призёр, везёт, позёмка, зёрнышко, ползёт.
 • Зёв, газе́та, музе́й, зе́бра, зе́лень, зе́ркало, возьми́, полозья, Кузьма́, друзья́, резьба́.

Автоматизация звука «Зь» в чистоговорках

Произносим чистоговорки, следим за правильным произношением мягкого звука «Зь».

Задание 1

 • Зин-зин-зин, Зин-зин-зин — вози́ли бензи́н.
 • Зёт-зёт-зёт, Зёт-зёт-зёт — Зинаи́де не везёт.
 • Зёл-зёл-зёл, Зёл-зёл-зёл — у Кузьмы́ козёл.
 • Зик-зик-зик, Зик-зик-зик — Ту́зик и Мурзик.

Задание 2

 • Зи-зи-зи, Зи-зи-зи — бы́стро Зи́ну довези́.
 • Зе-зе-зе, Зе-зе-зе — да́ли се́но мы козе́.
 • Зя-зя-зя, Зя-зя-зя — по газо́ну ходи́ть нельзя́.
 • Зи-зи-зи, Зи-зи-зи — арбу́з скоре́й вези́.

Задание 3

 • Зя-зя-зя, Зя-зя-зя — спи́чки в ру́ки брать нельзя́.
 • Зя-зя-зя, Зя-зя-зя — ла́зить на забо́р нельзя́.
 • Зей-зей-зей, Зей-зей-зей — посети́ли мы музе́й.
 • Зе-зе-зе, Зе-зе-зе — что пода́рим мы козе́.

Задание 4

 • Зи-зи-зи, Зи-зи-зи — порося́та все в гря́зи.
 • Зя-зя-зя, Зя-зя-зя — звере́й дразни́ть нельзя́.
 • Зи-зи-зи, Зи-зи-зи — бензи́н не вози́.
 • Зе-зе-зе, Зе-зе-зе — е́дет Зи́на на козе́.

Задание 5

 • Зя-зя-зя, Зя-зя-зя — на кра́сный свет идти́ нельзя́.
 • Зе-зе-зе, Зе-зе-зе — комары́ летя́т к козе́.
 • Зьма-зьма-зьма, Зьма-зьма-зьма — в зи́мний день озя́б Кузьма́.
 • Зюм-зюм-зюм, Зюм-зюм-зюм — в магази́не есть изю́м.

Автоматизация звука «Зь» в предложениях

Произносим предложения, следим за правильным произношением мягкого звука «Зь».

Задание 1

 • Зи́на и Зо́я —друзья́. Ли́зе да́ли земляни́ку. У Зи́ны зе́ркало. Зо́я была́ в магази́не. Ро́за взяла́ корзи́ну. Зи́на во́зит зерно́. Кузьма́ был в музе́е.
 • Козёл гоня́ет Ту́зика. На озере зелёная тра́вка. Но́гу Зи́на занози́ла, ла́зила на де́рево. Ёжик ползёт, иго́лки везёт. От зари́ и до зари́ сла́вят зи́му снегири́. Зме́йкой мчи́тся по земле́ лёгкая позёмка.