Автоматизация звука «Ж»

Речевой материал для самостоятельной работы по автоматизации звука «Ж» в слогах, в словах, в чистоговорках и в предложениях. От простого к сложному.

Автоматизация звука «Ж» в слогах

Произносим слоги, следим за правильным произношением звука «Ж».

Задание 1

 • Жа — жа — жа, Жа — жа — жа.
 • Жо — жо — жо, Жо — жо — жо.
 • Жу — жу — жу, Жу — жу — жу.
 • Жи — жи — жи, Жи — жи — жи.
 • Же — же — же, Же — же — же.

Задание 2

 • Жа — жо — жу — жи — же, Жа — жо — жу — жи — же.
 • Жи — жа — жо — жу — же, Жи — жа — жо — жу — же.
 • Жо — жа — жу — жи — же, Жо — жа — жу — жи — же.
 • Же — жа — жо — жи — жу, Же — жа — жо — жи — жу.
 • Жу — жа — жо — жи — же, Жу — жа — жо — жи — же.

Задание 3

 • Аж — аж — аж, Аж — аж — аж.
 • Ож — ож — ож, Ож — ож — ож.
 • Уж — уж — уж, Уж — уж — уж.
 • Ыж — ыж — ыж, Ыж — ыж — ыж.

Задание 4

 • Яж — яж — яж, Яж — яж — яж.
 • Ёж — ёж — ёж, Ёж — ёж — ёж.
 • Юж — юж — юж, Юж — юж — юж.
 • Иж — иж — иж, Иж — иж — иж.
 • Еж — еж — еж, Еж — еж — еж.

Задание 5

 • Ажма — ожма — ужма — ыжма, Ажма — ожма — ужма — ыжма.
 • Ыжма — ужма — ожма — ажма, Ыжма — ужма — ожма — ажма.
 • Яжма — ёжма — южма — ижма, Яжма — ёжма — южма — ижма.
 • Ежма — ижма — южма — ёжма, Ежма — ижма — южма — ёжма.

Автоматизация звука «Ж» в словах

Произносим слова, следим за правильным произношением звука «Ж».

Задание 1

 • Жар, жаль, жа́ба, жа́ло, жа́бры, жа́тва, жа́рко, жа́лоба, ежа́та, вожа́к, вожа́тый, пижа́ма, урожа́й, бежа́ть, лежа́ть, дрожа́ть, пожа́р, пожа́рник, Же́ня, уже́, уваже́ние, этаже́рка.
 • Жо́ра, ожо́г, рожо́к, лужо́к, дружо́к, флажо́к, пирожо́к, бережо́к, крыжо́вник, жёлоб, жёлудь, жёлтый, жук, лежу́, брожу́, хожу́, гляжу́, дружу́, покажу́, аба́­жур, тужу́рка.

Задание 2

 • Жир, жить, жи́ла, жи́дкий, ножи́, моржи́, ежи́, лежи́, покажи́, прикажи́, нажи́вка, пружи́на, дружи́ть, кружи́ть, жара́, жале́ть, ко́жа, лу́жа, лёжа, ждать, жмых, джем.
 • Ви́жу, ре́жу, вя́жут, ли́жут, ма́жут, кожура́, журна́л, жура́вль, лы́жи, ёжик, у́жин, пы́жик, ры́жик, живо́й, живо́т, жира́ф, дю́жина, прохо́жий, жму́рки, должни́к, ржа́вчина.

Задание 3

 • Ва́жный, ка́ждый, бума́жный, бага́жный, монта́жник, мо́жно, до́ждик, ло́жный, трево́жный, но́жницы, пиро́жное, худо́жник, ну́жно, дру́жно, дру́жба, лы́жник, булы́жник, ю́жный, вью́жный, таёжный, ни́жний, бли́жний.
 • Кни́жный, ме́жду, пре́жде, оде́жда, наде́жда, не́жный, пре́жний, веж­ливый, приле́жный, нажда́к, награжда́ть, вражда́, ножно́й, нужда́, Лужни­ки, лыжня́, де́нежный, бе́режно, побежда́ть.

Автоматизация звука «Ж» в чистоговорках

Произносим чистоговорки, следим за правильным произношением звука «Ж».

Задание 1

 • Жи-жи-жи, Жи-жи-жи — жи́рные моржи́.
 • Жа-жа-жа, Жа-жа-жа — жа́лоба ежа́.
 • Жа-жа-жа, Жа-жа-жа — ви́дели ужа́.
 • Жа-жа-жа, Жа-жа-жа — жва́чка для моржа́.

Задание 2

 • Жи-жи-жи, Жи-жи-жи — о́чень твёрдые коржи́.
 • Жу-жу-жу, Жу-жу-жу — на лужо́к хожу́.
 • Жу-жу-жу, Жу-жу-жу — на ежа́ гляжу́.
 • Жу-жу-жу, Жу-жу-жу — я жиле́т вяжу́.

Задание 3

 • Жу-жу-жу, Жу-жу-жу — жёлудь покажу́.
 • Же-же-же, Же-же-же — пижа́ма на морже́.
 • Же-же-же, Же-же-же — крыжо́вник на корже́.
 • Жи-жи-жи, Жи-жи-жи — жёлудь покажи́.

Задание 4

 • Жи-жи-жи, Жи-жи-жи — тут живу́т ежи́.
 • Жу-жу-жу, Жу-жу-жу — на живо́тике лежу́.
 • Же-же-же, Же-же-же — я живу́ на пя́том этаже́.
 • Жи-жи-жи, Жи-жи-жи — Же́ня, не тужи́.

Задание 5

 • Жок-жок-жок — Же́ня лу́чший мой дружо́к.
 • Жал-жал-жал — я за Же́ней забежа́л.
 • Жал-жал-жал — желе́зный гвоздь в ладо́ни я зажа́л.
 • Жак-жак-жак — ко́жаный пиджа́к.

Автоматизация звука «Ж» в предложениях

Произносим предложения, следим за правильным произношением звука «Ж».

Задание 1

 • Жук жужжи́т: ж-ж-ж-ж. Ле́том жа́рко. У Же́ни но́жик. На Жо́ре пижа́ма. У ежа́ ежа́та. Моржи́ лежа́т на льду. У вожа́того рожо́к. Покажи́ свой но́жик. Жо́ра выбе­жал на лужо́к. Мой дружо́к бежит на бережо́к.
 • У́тром Же́ня лы́жи взял, по доро́ге побежа́л. Жо́ра живёт на пя́том этаже́. Тяжело́ тому́ жить, кто от рабо́ты бежит. Моржи́ живу́т на се́вере, а жира́фы — на ю́ге. Де́ти не обижа́ют живо́тных, и живо́тные лю́бят их.

Задание 2

 • В саду́ крыжо́вник и ежеви́ка. Под ду́бом лежа́т желтоко́жие жёлуди. Ря́дом с ежо́м бежали ежа́та. Летя́т журавли́, а впереди́ вожа́к. Вот пасту́х пропе́л в рожо́к, вы́шел я на бережо́к. Снежо́к ле­жал, лежа́л, пото́м побежа́л, журча́.
 • Ну́жно цени́ть дру́жбу. Во́ва — веж­ливый ребёнок. Тетра́ди на ни́жней по́лке. Бага́жный ваго́н впереди́. Ма́ма купи́ла пиро́жное. Ме́жду дере́вьев сне́жная ба́ба. Же́ня вытря́хивает оде́жду. У Ге́ны бума́жный го́лубь.

Задание 3

 • Не игра́й с но́жницами. Сапо́жник почини́л о́бувь. В таёж­ных райо́нах мно́го комаро́в. Монта́жники выполня́ют важ­ную рабо́ту. Победи́тель–лы́жник награждён пода́рком. В кни́жном магази́не мо́жно найти́ ну́жную кни́гу.
 • На э́той неде́ле мы бы́ли в Лужниках два́жды. Булы́жник был мок­рый от дождя́. Дру́жно живёт детвора́. Легко́ бежа́ть по нака́танной лыжне́. У Жо́ры оте́ц—монта́жник, а у Же́ни—худо́жник. Мой друг живёт на ни́жнем этаже́.

Задание 4

 • На ни́жней по́лке э́та­жерки лежа́т журна́лы. Жо́ра бережёт оде́жду. Же́ня ожи­даёт, когда́ переста́нет до́ждик. До́ждик лил уже́ два́жды — жди урожа́й на грибы́. Ме́жду о́кнами жужжи́т жук. Же́ня два́жды побежда́л в лы́жных го́нках.
 • Вью́га, сне́жная пурга́, напряди́ нам пря́жи. Ну, чего́ мы затужи́ли? Бу́дем жить, как пре́жде жи́ли. Дру́жно па́дают жёлуди! Идёт желудё­вый до́ждик.