Автоматизация звука «Щ»

Речевой материал для самостоятельной работы по автоматизации звука «Щ» в слогах, в словах, в чистоговорках и в предложениях. От простого к сложному.

Автоматизация звука «Щ» в слогах

Произносим слоги, следим за правильным произношением звука «Щ».

Задание 1

 • Ща — ща — ща, Ща — ща — ща.
 • Ще — ще — ще, Ще — ще — ще.
 • Щу — щу — щу, Щу — щу — щу.
 • Щи — щи — щи, Щи — щи — щи.
 • Щё — щё — щё, Щё — щё — щё.

Задание 2

 • Ща — щу — щё, Ща — щу — щё.
 • Ща — щи — ще, Ща — щи — ще.
 • Щу — щи — ще, Щу — щи — ще.

Задание 3

 • Щё — щи — ще, Щё — щи — ще.
 • Ща — щу — щи, Ща — щу — щи.
 • Ща — щё — ще, Ща — щё — ще.

Задание 4

 • Ащ — ащ — ащ, Ащ — ащ — ащ.
 • Ощ — ощ — ощ, Ощ — ощ — ощ.
 • Ущ — ущ — ущ, Ущ — ущ — ущ.
 • Ыщ — ыщ — ыщ, Ыщ — ыщ — ыщ.

Задание 5

 • Ящ — ящ — ящ, Ящ — ящ — ящ.
 • Ющ — ющ — ющ, Ющ — ющ — ющ.
 • Ищ — ищ — ищ, Ищ — ищ — ищ.
 • Ещ — ещ — ещ, Ещ — ещ — ещ.

Задание 6

 • Ащ — ощ — ущ — ыщ, Ащ — ощ — ущ — ыщ.
 • Ыщ — ущ — ощ — ащ, Ыщ — ущ — ощ — ащ.
 • Ящ — ющ — ищ — ещ, Ящ — ющ — ищ — ещ.
 • Ещ — ищ — ющ — ящ, Ещ — ищ — ющ — ящ.

Задание 6

 • Ащ — ящ — ащ, Ащ — ящ — ащ.
 • Ущ — ющ — ущ, Ущ — ющ — ущ.
 • Ощ — ещ — ощ, Ощ — ещ — ощ.
 • Ыщ — ищ — ыщ, Ыщ — ищ — ыщ.

Автоматизация звука «Щ» в словах

Произносим слова, следим за правильным произношением звука «Щ».

Задание 1

 • Обеща́ть, пища́ть, угоща́ть, враща́ть, треща́ть, проща́ть, помеща́ть, обраща́ть, доща́тый, возвраща́ть, восхища́ть.
 • Щи, щит, лещи́, плащи́, пищи́т, трещи́т, защи́та, щель, ще́пка, ище́йка, уще́лье, угоще́ние, враще́ние, проще́ние.

Задание 2

 • Ищу́, пищу́, тащу́, угощу́, помещу́, трещу́, щу́ка, щу́пать, ещё, щёки, щётка, щёлкать, защёлка, лущёный, мощё­ный, сгущённый.
 • Гу́ща, пи́ща, ро́ща, щаве́ль, пло́щадь, и́щут, тащут, бле­щут, пле́щут, на о́щупь, о́вощи, кле́щи, о́бщий.

Задание 3

 • Ве́щи, я́щик, та́щит, сва́рщик, го́нщик, ви́дящий, иду́щий, тре́щина, щипа́ть, бурля́щий, кипя́щий, гудя́щий, дымя́щий, дрожа́щий.
 • Лещ, вещь, плащ, борщ, о́вощ, клещ, плющ, хрящ, прыщ, по́мощь, хи́щник, изя́щный, това́рищ, помо́щник.

Автоматизация звука «Щ» в чистоговорках

Произносим чистоговорки, следим за правильным произношением звука «Щ».

Задание 1

 • Ща-ща-ща, ща-ща-ща — дождь идёт, я без плаща́.
 • Ще-ще-ще, ще-ще-ще — дождь идёт, а я в плаще́.
 • Щу-щу-щу, щу-щу-щу — я тебя́ не отыщу́.
 • Щи-щи-щи, щи-щи-щи — ты иди́, меня́ ищи́.

Задание 2

 • Ши–ши–ши, Ши–ши–ши — поздравленье напиши́.
 • Ше–ше–ше, Ше–ше–ше — как прекра́сно на душе́.
 • Аш–аш–аш, Аш–аш–аш — я доста́ну каранда́ш.
 • Ош–ош–ош, Ош–ош–ош — есть на ку́хне о́стрый нож.

Задание 3

 • Ща-ща-ща, Ща-ща-ща — мы несём леща́.
 • Щи-щи-щи, Щи-щи-щи — ма́ма ва́рит щи.
 • Щу-щу-щу, Щу-щу-щу — я грибы́ в лесу́ ищу́.
 • Ще-ще-ще, Ще-ще-ще — я пошёл гуля́ть в плаще́.

Задание 4

 • Щи-щи-щи, Щи-щи-щи — купи́ли мы плащи́.
 • Щу-щу-щу, Щу-щу-щу — щу́ку я тащу́.
 • Щи-щи-щи, Щи-щи-щи — щи́плем щаве́ль мы на щи.
 • Щи-щи-щи, Щи-щи-щи — ты нас ма́ма не ищи́.

Задание 5

 • Щу-щу-щу, щу-щу-щу — вот тепе́рь-то отыщу́.
 • Ща-ща-ща, Ща-ща-ща — мы купи́ли леща́.
 • Ще-ще-ще, Ще-ще-ще — дай-ка щей ещё.
 • Щу-щу-щу, Щу-щу-щу — кле́щи я ищу́.

Задание 6

 • Ощ-ощ-ощ, Ощ-ощ-ощ — ма́ма ва́рит борщ.
 • Ещ-ещ-ещ, Ещ-ещ-ещ — в сеть попа́лся лещ.
 • Ющ-ющ-ющ, Ющ-ющ-ющ — я выра́щиваю плющ.
 • Ащ-ащ-ащ, Ащ-ащ-ащ — наде́нь быстрее плащ.

Автоматизация звука «Щ» в предложениях

Произносим предложения, следим за правильным произношением звука «Щ».

Задание 1

 • Де́ти и́щут грибы́. Пе́тя наде́л плащ. Щенку́ да́ли хрящ. На по́мощь Ва́не пришёл това́рищ. Луна́ освеща́ет ро́щу. В озере лещи́.
 • Угоща́й това́рища. В ро́ще щеглы́. Во дворе́ пищи́т щено́к. Во́лки ры́щут, пи́щу и́щут. Бле́щет све́жая листва́. В ро́ще а́ист крыльями поло́щет.

Задание 2

 • У меня́ пропа́л челно́к, утащи́л его́ щено́к. В си­нем не́бе звёзды бле́щут, в си́нем мо́ре во́лны пле́щут.
 • Послу́шайка, дружи́ще! Ты, ска́зывают, петь вели́кий мастерище! Гля́дя на теку́щую вдаль во́ду, Ва́ня ду́мает о том, как вы́тащит щу́ку без па́пиной по́мощи.